Pro Accounting s.r.o.
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8

Tel.: 284 693 944-7
Fax: 283 850 790
company@proaccounting.cz

O firmě

Našim klientům poskytujeme rozsáhlé služby související s účetnictvím, daněmi, ekonomikou, mzdami a organizací. Zejména se jedná o:

Naše společnost je v seznamu právnických osob Komory certifikovaných účetních.

Historie firmy

Společnost Pro Accounting vznikla jako právnická osoba na počátku roku 1995 převodem činnosti z podnikání fyzické osoby a do současné podoby se transformovala projektem přeměny na konci roku 1999. V současné době zaměstnáváme sedm stálých pracovníků, pracují pro nás dva společníci a spolupracujeme s dalšími renomovanými odborníky na individuálních zakázkách a poradenstvích. Všichni naši zaměstnanci jsou plně kvalifikováni a permanentně školeni v oboru.

Klienti

V oblasti zpracování účetnictví a mezd má naše společnost cca 50 stálých klientů, a to jak fyzických, tak i právnických osob malého a středního rozsahu. Působíme v oblasti podnikatelské i neziskové sféry. Našimi klienty jsou i právnické osoby se 100% zahraniční účastí.

Ročně zpracujeme přes 200 přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, měsíčně zpracováváme mzdy pro cca 500 zaměstnanců.

Na základě požadavku lze poskytnout referenční kontakty.