Pro Accounting s.r.o.
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8

Tel.: 284 693 944-7
Fax: 283 850 790
company@proaccounting.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence

Naše společnost poskytuje komplexní služby v oblasti vedení a zpracování účetnictví včetně zpracování veškerých podkladů ke všem typům daňových přiznání.

Základní prvky vedení a zpracování účetnictví:

 • Zaúčtování pokladních dokladů.
 • Zaúčtování vydaných a přijatých faktur.
 • Zaúčtování výpisů z běžných účtů.
 • Zaúčtování ostatních účetních dokladů.
 • Zpracování evidence hmotného a nehmotného majetku.
 • Zpracování měsíčních uzávěrek (výkaz rozvaha a výkaz zisků a ztrát v češtině, angličtině nebo v němčině).
 • Zpracování podkladů pro přiznání k DPH a silniční dani (přiznání připravená k odeslání).
 • Zpracování podkladů pro daň z příjmů právnických osob (přiznání připravená k odeslání).
 • Spolupráci s auditory.
 • Poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním úřadem.
 • Pojištění do výše plnění 5 mil. Kč.
 • Přepravné dokladů po Praze.