Pro Accounting s.r.o.
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8

Tel.: 284 693 944-7
Fax: 283 850 790
company@proaccounting.cz

Zpracování mezd

Naše společnost poskytuje plnohodnotný servis v oblasti zpracování mezd a souvisejícího mzdového a personálního poradenství pro malé i velké organizace.

Základní prvky zpracování mezd:

  • Zpracování měsíčních mezd k výplatám včetně veškerých odvodů na sociální a zdravotní pojištění, příkazů k úhradě v tištěné nebo elektronické podobě (v závislosti na typu banky), výplatních pásek, podkladů pro zaúčtování do podvojného účetnictví, výčetky platidel, a to do dohodnutého dne následujícího měsíce.
  • Evidence čerpání dovolené a délky pracovní neschopnosti.
  • Vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení zaměstnanců.
  • Provedení ročního zúčtování daně.
  • Zpracování veškerých hlášení týkajících se mezd.
  • Zpracování přihlášek a odhlášek zaměstnanců na zdravotní pojišťovny.
  • Zpracování přihlášek na správu sociálního zabezpečení.
  • Poskytování součinnosti při kontrolách prováděných finančním či pracovním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.
  • Pojištění do výše plnění 5 mil. Kč.