Pro Accounting s.r.o.
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8

Tel.: 284 693 944-7
Fax: 283 850 790
company@proaccounting.cz

Lidé

Ing. Leoš Šlechta

jednatel

email: company@proaccounting.cz

Organizační a manažerské poradenství garantuje společník firmy Ing. Leoš Šlechta, který je absolventem oboru ASŘ na VŠCHT v Praze a získal během své praxe mnoho zkušeností s implementací informačních systémů, tvorbou organizačních struktur, restrukturalizací podniků, zajišťováním ISO norem, personalistikou a mzdami, a manažerským a ekonomickým řízením.

Ing. Šlechta vlastní osvědčení “Likvidátor obchodních společností, družstev a ostatních subjektů”.

Ing. Renáta Šlechtová

daňová poradkyně / jednatelka

email: company@proaccounting.cz

Daňové a účetní poradenství garantuje společnice firmy Ing. Renáta Šlechtová, která je absolventkou VŠE v Praze, daňovou poradkyní zapsanou v seznamu Komory daňových poradců pod číslem 3092 a je držitelkou certifikátů Svazu účetních (ve spolupráci s ACCA):

Ing. Šlechtová je autorkou komplexního souboru vzorů vnitropodnikových směrnic. Na základě požadavku zákazníků zpracováváme další individuální organizační a ekonomické normy přímo na dané podmínky klientů.

Přečtěte si článek o Ing. Šlechtové ve čtvrtletním speciálu Výjimečné ženy (na webu S-Press Publishing, str. 32-33). Samotný článek je ke stažení také zde.

Další údaje z důvodů GDPR neuvádíme.