Pro Accounting s.r.o.
Náhorní 1816/12
182 00 Praha 8

Tel.: 284 693 944-7
Fax: 283 850 790
company@proaccounting.cz

Daňové poradenství

Daňové poradenství je zajišťováno na základě mandátní smlouvy s daňovým poradcem. V ceně je zahrnuto pojištění do výše 3 mil. Kč.

Zdarma při vedení účetnictví jako součást péče o klienta.